Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Może to być np. być danymi, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania witryny przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że ​​strona internetowa jest wolna od błędów . Inne dane mogą być użyte do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia od zewnętrznych dostawców

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zapisane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ​​dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

asp GmbH
Obszar działalności: MOTIONCARE
Zum Kalkofen 24
57439 Attendorn

Telefon: +49 2722 63596-0

E-Mail: że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

asp GmbH
Obszar działalności: MOTIONCARE
Zum Kalkofen 24
57439 Attendorn

Telefon: +49 2722 63596-0
E-Mail: że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

asp GmbH
Obszar działalności: MOTIONCARE
Zum Kalkofen 24
57439 Attendorn

Telefon: +49 2722 63596-0
E-Mail: info@asp-d.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.)

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi nie korzystamy z narzędzi od firm z siedzibą w USA lub innych bezpiecznych krajach trzecich zgodnie z prawem ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. E. Tajne usługi) przetwarzają, oceniają i stale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE, Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, ZGŁOSZENIA SIĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ PRZETWARZANIE OPIERA SIĘ NA NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY PODAĆ ISTOTNYCH POWODÓW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE POWSTAJĄ W TWOIM INTERESIE, ZACHOWUJE SIĘ PRAWA Sprzeciw ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 21 (1) RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU DZIAŁANIA REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO DO W KAŻDYM CZASIE WNIOSKU O PRZETWARZANIE DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONYWANIA TAKIEJ REKLAM; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU SPORÓW TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAM (Sprzeciw ZGODNY Z ART. 21 (2) RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w zwykłym, nadającym się do odczytu maszynowego format. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa ta strona korzysta oraz szyfrowanie SSL lub TLS w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https: // „zmiany i symbol kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja , usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, na w każdej chwili prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas kontroli masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, możesz zażądać, aby przetwarzanie danych było ograniczone zamiast usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do wykonania, Jeśli potrzebujesz obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust.1 RODO, musisz wziąć pod uwagę swoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą - poza ich przechowywaniem - tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, Wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

 

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo na stałe (trwałe pliki cookie) na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

W niektórych przypadkach pliki cookie od firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę ( ciasteczka imprezowe). Umożliwiają nam one lub Państwu korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wykorzystywane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. .. dla funkcji koszyka) lub w celu optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru odbiorców w Internecie) są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wykluczała oraz automatyczne usuwanie aktywuje pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

O ile pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę.

Zgoda z Usercentrics

Ta strona korzysta z technologii zgody od Usercentrics w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii i dokumentowanie ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: https: // usercentrics .com / de / (zwany dalej „Usercentrics”).

Po wejściu na naszą stronę internetową, Następujące dane osobowe zostaną przesłane do Usercentrics:

 • Twoja zgoda (zgody) lub cofnięcie Twojej zgody (zgód)
 • Twój adres IP
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Informacje o Twoim urządzeniu
 • Czas Twojej wizyty na stronie

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce aby móc scedować na Ciebie udzielone zgody lub ich cofnąć. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielne usunięcie pliku cookie Usercentrics lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe wymagania dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Korzystanie z Usercentrics ma miejsce, uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną tego jest artykuł 6 (1) (c) RODO.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ​​dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli nas wyślesz zapytania za pomocą formularza kontaktowego urlop, Twoje dane z formularza wniosku, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli zostało to zgłoszone.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie zwrócisz się do nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba zostanie uwzględniona Wszystkie otrzymanych danych osobowych (imię i nazwisko, żądanie) są przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) w takim przypadku Dane, które prześlesz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

 • Typ i wersja przeglądarki
 • < li> Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP
 • Menedżer tagów Google

  Używamy Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  Menedżer tagów Google to narzędzie, którego używamy do integracji narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii w naszej witrynie. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje plików cookies i nie przeprowadza samodzielnych analiz. Służy tylko do zarządzania i odtwarzania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Jednak Google Tag Manager rejestruje Twój adres IP, który może być również przekazany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

  Google Tag Manager jest używany na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

  Google Analytics

  Niniejsza strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowania odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak. Wyświetlenia strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

  Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

  To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

  Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/ business / controllerterms / mccs / .

  Anonimizacja IP

  Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

  Wtyczka do przeglądarki

  Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

  Okres przechowywania

  Dane przechowywane przez Google dotyczące użytkownika i zdarzenia poziom, który jest powiązany z plikami cookie, identyfikatory użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatory reklamowe (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamy Androida) są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https: // support .google.com / analytics / answer / 7667196? hl = de

  6. Wtyczki i narzędzia

  YouTube z rozszerzoną ochroną danych

  Ta witryna zawiera filmy z YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy oglądasz film.

  Gdy tylko uruchomisz film YouTube w tej witrynie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube . Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

  Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu wideo lub podobnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustw.

  W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

  YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

  Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

  Czcionki internetowe Google (lokalny hosting)

  Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

  Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

  Mapy Google

  Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może używać czcionek internetowych Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

  Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

  Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/ gdprcontrollerterms / i

member of asp GmbH